Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


اخبار

ارز مبادله ای برای پنبه،پشم و ابریشم :

محمد مهدی رئیس زاده در ارتباط با حذف ارز مبادله ای مواد اولیه مانند: پنبه، پشم و بخصوص تاپس پشم و پیله...