Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


اخبار

کشاورزان دیگر تمایل به کاشت پنبه ندارند؛ دغدغه تازه صنعت نساجی :

در حالی صنعت نساجی به عنوان صنعتی پر از فرصت‌های شغلی در بسیاری از کشورها شناخته ‌شده است که در ایران...